[Toán nâng cao lớp 5] - Sơn màu hình lập phương

[Toán nâng cao lớp 5] - Sơn màu hình lập phương

Ngày đăng: 30/10/2020

Nằm trong nội dung hình lập phương của chương trình toán nâng cao 5, Sơn màu hình lập phương là dạng toán hay và thú vị. Trong video này, học sinh sẽ được học cách giải bài toán tìm số hình lập phương được sơn số mặt khác nhau từ hình lập phương lớn.